Energielabel verplicht

15 december, 2020 9:21

Vanaf 1 januari 2021 zal er een verplichting zijn om een energielabel toe te voegen aan al het vastgoed dat te koop wordt gezet. Vanaf diezelfde datum worden ook de eisen aan het label worden gesteld verder aangescherpt.

Met de nieuwe labelmethodiek wordt het label veel uitgebreider. Een EnergiePrestatie adviseur dient hiervoor ter plekke de woning of het gebouw op te nemen. Met name voor consumenten betekent dit een flinke wijziging aangezien het dan ook niet meer mogelijk is om zelf online een label aan te vragen.

Nieuw voorstel VVD en CDA

Het CDA en de VVD hebben naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen een voorstel ingediend om het vanaf 1 juli 2021 het weer mogelijk te maken – voor consumenten (/woningeigenaren) – om de aanvraag van een label geheel digitaal te laten verlopen.

Dat voorstel is op woensdag 9 december aangenomen in de Tweede Kamer. Het Ministerie van BZK zal hier de komende tijd invulling aan gaan geven.

bron: uittreksel NVM Jasper van der Jagt 11 december 2020

Energielabel Mus