Advertentieplicht energielabel voor al het vastgoed herleeft per 1 januari 2022

15 december, 2020 9:21
2-11-2021

Sinds 1 januari 2021 is de wetgeving voor het energielabel aangescherpt. Het is verplicht om een geldig energielabel te vermelden in advertenties voor de verkoop of verhuur van een woning. Dit betekent dat zodra de woning op Funda wordt gezet of op bijvoorbeeld op Facebook wordt geplaatst, er altijd een energielabel bij moet worden getoond. Bij het niet nakomen hiervan kan een boete worden opgelegd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).* handhaving advertentieverplichting energielabel is opgeschort tot 1 januari 2022. Advertenties voor gebouwen waar al een geldig energielabel voor is afgegeven, moeten het energielabel wel vermelden. In deze advertentie moet dan de energieprestatie-indicator (de energielabelklasse) staan.

Advertentieplicht energielabel voor al het vastgoed herleeft per 1 januari 2022

Wij willen u er op wijzen dat per 1 januari 2022 de tijdelijke opgeschorte handhaving van de ‘advertentieverplichting’ weer van kracht wordt. Dat betekent dat in een advertentie waarin een woning (of ander vastgoedobject) te koop of te huur wordt aangeboden tevens moet worden gemeld wat het energielabel van het object is. Het label zal dus voorafgaand aan of aan het begin van het verkoopproces, aangevraagd moeten worden.

Huiseigenaren zijn tevens verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te overhandigen. Indien het energielabel niet wordt overhandigd kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd aan de huiseigenaar. Voor natuurlijke personen geldt een maximale geldboete van € 435,– en voor rechtspersonen € 870,–. Dit is op 28 oktober jl. gepubliceerd in een Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De boete geldt per verkochte of opgeleverde woning zonder geldig energielabel.

Nog geen energielabel?

Nog geen energielabel aangevraagd? Wij kunnen u voorafgaand aan het verkoopproces middels de NVM Energielabel Service helpen bij het aanvragen van uw energielabel.

brongegevens: NVM

Energielabel Mus